Een kostbaar probleem voor werkgevers; Nederlanders zijn vaker én langer ziek

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. In deze blog staan we stil bij oorzaken van verzuim en het beperken ervan.

Een kostbaar probleem voor werkgevers; Nederlanders zijn vaker én langer ziek

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. In deze blog staan we stil bij oorzaken van verzuim en het beperken ervan.

Op deze pagina

Meer en langer verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage lag enkele jaren geleden nog op 4%. In 2022 is dit percentage gestegen naar 5,6%, het hoogste sinds de metingen in 1996. Het verzuim in de zorg blijft koploper met 7,9% (2021: 6,8%). Ook stijgt het verzuim in de bouw naar 5,3% (2021: 4,9%) en in de horeca naar 4,7% (2021: 4%). Met een gemiddelde van 9 werkdagen per jaar is ook de verzuimduur met een dag gestegen. En werknemers melden zich vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer (2021: 1,2).

Vicieuze cirkel

In 2022 konden er dus van elke honderd werknemers er bijna zes (5,6%) niet werken door ziekte. In een tijd van personeelstekort is dat een extra groot probleem. Mensen zijn steeds langer ziek, intussen blijven vacatures onvervuld. Dat zorgt ook voor extra werkdruk. Zeker als een werknemer uitvalt en er niet meteen een vervanger te vinden is. Want dan moet een collega dat werk doen, terwijl die ook eigen taken heeft. Meer werk voor de huidige werknemer betekent meer risico op uitval en het ontstaan van een vicieuze cirkel.

Infographic

Nationale Nederlanden heeft een infographic gemaakt over de visie van werkgevers en werknemers op verzuimpreventie. Door op onderstaande afbeelding te klikken, kun je deze bekijken.

Oorzaken

Griep en verkoudheid zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken. Gevolgd door psychische klachten, een belangrijke oorzaak bij langdurig verzuim. Mentale problemen zoals overspannenheid of burn-outs zorgen namelijk voor veel langere uitval van personeel. Verzekeraar Nationale Nederlanden onderzocht de oorzaken van deze psychische klachten en kwam tot de volgende conclusies:

Verzuim beperken, kennis ontbreekt vaak

Door meer te doen aan preventie kan verzuim worden beperkt, maar veel bedrijven weten niet goed wat ze moeten doen als werknemers uitvallen of wat ze moeten doen om uitval te voorkomen. Een groot deel van de mensen werkt immers bij mkb-bedrijven tot 50 werknemers. Dan heb je geen grote hr-afdeling en mist er soms kennis op dit vlak in de eigen organisatie.

Niet zelf het wiel uitvinden

Voor deze werkgevers is het verstandig om hier kennis en expertise voor in te schakelen. Zij hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Zo hebben verzekeraars bijvoorbeeld preventie scans ontwikkeld. Deze scans laten zien welke risico’s er zijn binnen een organisatie en hoe die beperkt kunnen worden. Bij sommige verzekeraars kunnen werknemers zelfs anoniem gebruik maken van telefonische coaching. Vooral om uitval om psychische redenen te voorkomen. Dat is belangrijk, want psychisch verzuim is één van de belangrijkste verzuimoorzaken.

MKB verzuim-ontzorgverzekering
meer informatie in deze blog

Doolhof

Als een werknemer ziek wordt, mis je als werkgever niet alleen een waardevolle kracht. Je bent ook verplicht om het salaris voor het grootste deel (minimaal 70%) door te betalen. Samen met de zieke medewerker moet je je ook inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Dit gaat gepaard met een doolhof aan regels. Niet stipt opvolgen van deze regels kan een flinke boete betekenen. Zo’n boete kan oplopen tot een compleet jaarsalaris per zieke werknemer.

 

MKB verzuim-ontzorgverzekering

 

Een oplossing voor bovenstaande problematiek is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering biedt naast dekking voor het financiële risico van de loondoorbetaling bij ziekte, vooral maximale ontzorging. De verplichtingen en taken die gepaard gaan met de re-integratie van een zieke medewerker worden zoveel mogelijk uit handen genomen.

Beeldmerk

Andere berichten die je misschien interessant vind

Beeldmerk

Stel een vraag over dit bericht

Heb je een vraag over dit bericht of wil je een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt dan snel een reactie.