Aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur

Is het privévermogen van de bestuurders van jouw bedrijf of VVE goed beschermd?

Aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur

Is het privévermogen van de bestuurders van jouw bedrijf of VVE goed beschermd?

Op deze pagina

Risico

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neem je dagelijks beslissingen. Soms pakt een besluit anders uit dan verwacht. Je kunt dan als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ten koste van je privé-vermogen. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen, brengt dat toch de nodige verweerkosten met zich mee. Veel bestuurders zijn zich niet bewust van dit risico.

Hoofdelijk aansprakelijk

Als individuele bestuurder kun je niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van jezelf, maar ook voor fouten van je medebestuurders. Voor bestuurstaken geldt namelijk een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid.

VVE

Deze verzekering is niet alleen van belang voor bestuurders van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van een vereniging van eigenaren.

Definitie

Het Burgerlijk Wetboek verplicht bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht.

Oorzaken persoonlijke aansprakelijkheid

Faillissementen, fusies en overnames en het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht zijn de belangrijkste oorzaken van persoonlijke aansprakelijkheid.

Interne en externe aansprakelijkheid

Als bestuurder heb je te maken met interne en externe aansprakelijkheid. Van bestuurders en commissarissen wordt verwacht dat zij hun taak behoorlijk vervullen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico door de onderneming zelf aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die zij hebben veroorzaakt door onbehoorlijk te handelen (interne aansprakelijkheid). Bij externe aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de verschillende buitenstaanders bij een onderneming. Denk aan schuldeisers, zoals leveranciers, maar ook aan de fiscus en aan de werknemers in de onderneming.

Voorbeelden

Er is eerder sprake van onbehoorlijk bestuur dan over het algemeen wordt gedacht. Enkele voorbeelden.

Beeldmerk

Andere berichten die je misschien interessant vind

Beeldmerk

Stel een vraag over dit bericht

Heb je een vraag over dit bericht of wil je een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt dan snel een reactie.