Voldoet jouw bedrijf aan de Arbowet?

Voldoet jouw bedrijf aan de Arbowet? De RI&E is bijvoorbeeld verplicht voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier dan ook op.

Voldoet jouw bedrijf aan de Arbowet?

Voldoet jouw bedrijf aan de Arbowet? De RI&E is bijvoorbeeld verplicht voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier dan ook op.

Op deze pagina

Noodzaak

Vooral kleine bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in moeten vullen. Dit terwijl de noodzaak bij kleine bedrijven juist nog groter is. Het aantal ernstige ongevallen is bij kleinere bedrijven (verhoudingsgewijs) namelijk veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven. 

Boete

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een RI&E maken. Dus ook als je maar weinig werknemers in dienst hebt. Inspectie SZW controleert de RI&E. Is in jouw bedrijf de RI&E niet op orde? Dan kan de Inspectie maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen.

Verplichtingen Arbowet

Met een actuele RI&E ben je er echter nog niet. Als werkgever heb je nog meer verplichtingen om aan de Arbowet te voldoen. In dit bericht staan we stil bij de belangrijkste verplichtingen.

Handige tool

Zelfinspectie.nl

Kijk door de ogen van de inspecteur naar jouw eigen bedrijf. Net als de inspecteur check je of jij werkt volgens de regels. Houd je zich aan de regels over arbeidsomstandigheden, passende werk- en rusttijden en eerlijke beloning? Heb je alle nodige maatregelen genomen? Ken je de risico’s? Neem je de juiste maatregelen?

Met zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Fundament van jouw arbobeleid (RIE)

De RI&E is (via de Arbowet) verplicht voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier dan ook op. De RI&E vormt als het ware het fundament van jouw arbobeleid. In het verplichte plan van aanpak geef je aan welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te beheersen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat je RIE door een gecertificeerde arbodienst deskundige getoetst wordt.

Uitzonderingen toetsingsverplichting

Er zijn echter uitzonderingen op deze toetsingsverplichting. Bijvoorbeeld omdat je voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst hebt of omdat je niet meer dan 25 werknemers in dienst hebt. In het eerste geval hoef je de RIE niet te laten toetsen. In het tweede geval hoef je niet te toetsen wanneer je gebruik kunt maken van een voor de branche erkend RIE instrument.

Boetes

Een bedrijf dat tijdens het bedrijfsbezoek niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak kan direct een boete krijgen. Het ontbreken van de RI&E kan een boete van €4.500 betekenen. De boete voor het ontbreken van een plan van aanpak bedraagt €3.000.

Inspectie SZW over arbeidsveiligheid

Bron: Inspectie SZW

Preventiemedewerker(s)

Verplicht

Volgens artikel 13 van de Arbowet is iedere organisatie met werknemers verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Afhankelijk van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en evaluatie – RIE – kan de functie van preventiemedewerker fulltime of parttime en door 1 of meerdere personen worden ingevuld. De omvang en ernst van de risico’s zijn dus bepalend.

In het kort komt de verplichting er op neer dat:

 

 • Elk bedrijf over minimaal 1 preventiemedewerker moet beschikken.

 • Bij een bedrijfsomvang tot 25 werknemers (hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiairs mee) kan de werkgever desgewenst zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

 • Preventiemedewerkers moeten voldoende tijd krijgen voor goede uitvoering van hun taken en over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken.

 • De preventiemedewerker moet altijd meewerken aan het verrichten en opstellen van de RIE, samenwerken en adviseren aan de OR of PVT en ondersteunen bij de uitvoering van het arbobeleid.

Arbodienstverlener

Verplicht

Als werkgever ben je ook verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Daarvoor moeten bedrijfshulpverleners aangesteld worden. Het aantal bedrijfshulpverleners bepaal je aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers. Je moet zorgen dat er altijd voldoende BHV-ers beschikbaar zijn.

Reactief

Werknemers met BHV-taken werken reactief. Zij komen in actie als er toch iets misgaat. Ze proberen de situatie zo snel mogelijk op te lossen en de schade te beperken, onder meer door:

 • eerste hulp te verlenen bij ongevallen.

 • brand beperken en te bestrijden.

 • de gevolgen van ongevallen te beperken.

 • alle werknemers en andere mensen in de organisatie te alarmeren en te evacueren bij noodgevallen.

 • bij noodgevallen de (externe) hulpverleners te alarmeren.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. De werkgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst.

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of de arbeids- en organisatiedeskundige ).

Verplicht

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je bij te laten staan door zo’n kerndeskundige voor de volgende taken:

 • Verzuimbegeleiding
 • Toetsen en adviseren Risico-inventarisatie en –evaluatie
 • Uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO) of Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
 • Aanstellingskeuring
Beeldmerk

Andere berichten die je misschien interessant vind

Beeldmerk

Stel een vraag over dit bericht

Heb je een vraag over dit bericht of wil je een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt dan snel een reactie.